Facebook
instagram
telegram

سومین سمپوزیوم علمی- فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا

همزمان با روزجهانی ناشنوایان سومین سمپوزیوم علمی- فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا با همکاری مراکز آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سراسر کشور روز دوشنبه 7 مهرماه 1393 در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد در دونوبت صبح (علمی) و عصر (فرهنگی) برگزار شد.
موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی در این مراسم با برگزاری غرفه نمونه ای از فعالیت های موسسه را به نمایش گذاشت.

غرفه موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی

غرفه موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی

همچنین کارشناسان موسسه پژوهشهای اجرا شده در موسسه را به صورت مقاله و پوستر در قسمت علمی سمپوزیوم ارائه نمودند.
مقاله خانم راضیه عباسیان روانشناس موسسه به صورت سخنرانی ارائه شد.

مقاله گفتار درمانیراضیه عباسیان

مقاله خانم محمدی گفتاردرمان موسسه به صورت پوستر ارائه شد.

تاثیر قصه گویی بر رشد مهارت های زبانیدر قسمت فرهنگی سمپوزیوم مراسم جشنی برگزار گردید که با ایجاد محیطی شاد، خانواده ها با توانمندی های افراد کم شنوا نیز آشنا شدند. موسسه ضمن تقدیر از تمامی اعضای موسسه، 4 نفر از نوجوانان و جوانان موفق موسسه را در این مراسم معرفی نمود.
زهرا آخوندی- فرناز ناحومی- بهروز جعفری- مرضیه بنازاده

زهرا آخوندی- فرناز ناحومی- بهروز جعفری- مرضیه بنازاده

 

ارسال نظر


Scroll to Top