Facebook
instagram
telegram

افطاری در ابوسعید با حضور آقای ستایش

در روز 10 مرداد 92 اعضای موسسه به همراه آقای ستایش روزه شان را افطار کردن .

 عکس از مراسم افطاری

 

ارسال نظر


Scroll to Top