Facebook
instagram
telegram

گفت‌وگوي راديو با اعضاي موسسه

گفت‌وگوي راديو با اعضاي موسسه حمایت از افراد با افت شنوائی

 

به مناسبت 9 مهر روز جهاني ناشنوايان وبا پیگیری اعضای موسسه، ارتباطی با رادیو سراسری برقرارشد که در ادامه، مصاحبه ای با یکی از کم شنوایان موسسه و چندنفر از اعضای موسسه انجام گردید.
این مصاحبه با هدف طرح مشکلات و نیازهای افراد ناشنوا و كم‌شنوا در جامعه و معرفی توانایی ایشان شکل گرفت.
مصاحبه در روز 9 مهر،ساعت 12  در برنامه « افق آفتاب»و همچنین 10 مهر ساعت 7 و 45 دقيقه در برنامه «سلام ایران» پخش شد.

 

ارسال نظر


Scroll to Top