Facebook
instagram
telegram

گزارش اردوی فرهنگی و تفریحی اردوگاه ابوذر

یکی از بخشهای برنامه اردوی موسسه نشست خانواده و کارشناسان بود که خانم دکتر موللی روانشناس کودکان و نوجوانان استثنایی قبول زحمت کرده و با مادران و پدران جلسه صمیمانه ای را برگزار کردند.
در این نشست خانم دکتر به اهمیت نقش والدین در پیشرفت فرزندان کم شنوا اشاره کردند و توصیه کردند که مادران و پدران سعی کنند دور هم جمع شده و از تجربیات و راهکارهای همدیگر برای رفع مشکلات جامعه افراد با افت شنوایی بهره مند شوند.
ایشان خاطر نشان کردند در کشورهای پیشرفته والدین در سمینارها و همایش ها شرکت می کنند و نیز مقالاتی ارائه می دهند و در ایجاد این همایش ها نقش اثر گزاری دارند. همچنان در ادامه بحث خانم دکتر از والدین خواست که خودشان را به همدیگر معرفی کنند و از ویژگی فرزندانشان بگویند. که دوستان با هم به صحبت پرداختند و در مورد خوبی ها و بدی های عمل کاشت حلزون نیز صحبت شد.

دراامه برنامه ها نیز مسابقاتی مثل شناخت همسران از یکدیگر و طناب کشی برای خانواده ها وفرزاندشان برگزار شد.

ارسال نظر


Scroll to Top