Facebook
instagram
telegram

نشست معیارهای ازدواج و دلایل طلاق

موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی(محاش)با همکاری کانون ناشنوایان ایران در تاریخ 95/2/23 نشستی با سخنرانی جناب آقای دکتر حمید مهرابی،دکترای روانشناسی سلامت جنسی و ناشنوایی با عنوان معیارهای ازدواج و دلایل طلاق برگزار نمود.
آقای دکتر مهرابی در این جلسه نکات بسیار کلیدی و کاربردی را برای انتخاب همسر و شناخت عمیق تر از زنان و مردان مطرح نمودند.

ارسال نظر


Scroll to Top