مواد سمی ناشی از دود تنباکو کودکان را ناشنوا می‌کند

محققان دانشگاه نیویورک دریافتند کودکانی که در دوران جنینی در معرض دود تنباکو قرار دارند، در خطر بالایی برای از دست دادن شنوایی در نوجوانی هستند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محققان به منظور انجام این پژوهش هزار کودک 12 تا 15 ساله را که 16 درصد از آنان در دوران جنینی با دود تنباکو مواجه بودند، مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان می‌داد که این تعداد از کودکان در مقایسه با سایر همسالان خود که چنین تجربه‌ای را نداشتند، در خطر سه برابری شنوایی یک طرفه و ناشنوایی قرار دارند. البته محققان خاطرنشان کرده‌اند که این یافته موید رابطه علت و معلولی نیست و تنها در حد یک رابطه مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهشگران می‌گویند مواد سمی ناشی از دود تنباکو می‌تواند اثرات مادام العمری را بر کودکان بر جای بگذارد.

این پژوهش به صورت آنلاین در مجله انجمن پزشکی آمریکا تحت عنوان "JAMA Otolaryngology—Head & Neck " منتشر شده است.