Facebook
instagram
telegram

کمک ۴میلیون تومانی بهزیستی برای کاشت حلزون شنوایی

مدیرکل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت کمک هزینه ۴ میلیون تومانی برای جراحی کاشت حلزون شنوایی کودکان خبر داد.

زهرا نوع پرست در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: بقیه هزینه جراحی کاشت حلزون که بیش از ۲۰ میلیون تومان است بر اساس قانون از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت می شود.

وی افزود: این کودکان پس از جراحی برای عادی سازی شنوایی و تکلم نیاز به حدود دو سال توانبخشی خواهند داشت.

مدیرکل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس برآوردها روزانه ۲۰ تا ۳۰ کودک کم شنوا یا ناشنوا در کشور متولد می شوند.

نوع پرست افزود: بیش از ۶۰ درصد از نوزادان زیر پوشش طرح غربالگری شنوایی به منظور شناخت و مداخله به هنگام برای توانبخشی موثر قرار دارند.

 

واحد مرکزی خبر

92/7/8

ارسال نظر


Scroll to Top