Facebook
instagram
telegram

کاشت حلزون در کودکان پس از 5 سالگی بی نتیجه است

یک متخصص گوش، گلو و بینی با بیان اینکه کاشت حلزون در کودکان ناشنوا بعد از 5 سالگی به علت عدم تکامل قسمت شنوایی مغز بی نتیجه است، گفت: بهترین زمان کاشت حلزون زیر 2 سالگی و حداکثر تا 4 سالگی است.
دکتر علی محمد اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه در کاشت حلزون با استفاده از پروتزها اعصاب شنوایی فرد را تحریک می کنند، گفت: در حال حاضر پروتزها کیفیت صوت بهتر و اندازه کوچکتری نسبت به انواع قدیمی تر دارند.
اصغری با تاکید بر اینکه روش درمانی کاشت حلزون بیشتر از 20 سال  مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: اولین بار در کاشت حلزون از یک الکترود تحریک کننده استفاده شد اما هم اکنون پروتزها بین 12 تا 24 کانال دارند که شنوایی را با کیفیت بهتر تعیین می کنند.
وی خاطر نشان کرد: شرط اصلی کاشت حلزون تشکیل عصب شنوایی است و نتیجه مطلوب زمانی حاصل می شود که حلزون شنوایی به طور کامل شکل گرفته باشد.
این lتخصص گوش، گلو و بینی با اظهار به اینکه در هر دو نوع ناشنوایی مادرزادی و اکتسابی با توجه به علت ناشنوایی نتیجه می تواند متفاوت باشد، افزود: در ناشنوایان مادرزادی که نقص آناتومیک گوش داخلی دارند نتیجه عمل مطلوب نیست اما در کسانی که اختلال ژنتیک بدون نقص آناتومیک گوش داخلی دارند نتیجه بهتر است.
وی افزود: افرادی که به علل ناشناخته یا خودایمنی نا شنوا می شوند نتیجه کاشت حلزون مطلوب است.
اصغری تصریح کرد: در افرادی که در زمان مناسب این جراحی انجام شود اغلب شنوایی مناسبی پیدا می کنند و می توانند از تلفن، گوش دادن به موسیقی بهره ببرند اما در افرادی که نتیجه این جراحی خوب نبوده است بیشتر این کاشت حلزون به لبخوانی کمک می کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه بیماران مبتلا به NF2 تومور در عصب شنوایی بیمار ایجاد می شود گفت: عمل این تومور منجر به قطع عصب می شود و کاشت حلزون برای این افراد بی نتیجه است و باید پروتز در ساقه مغز گذاشته شود.
وی یادآور شد: عوارض جراحی می تواند شامل فلج عصب صورت، پس زدن پروتز، عفونت محل پروتز و ناسازگاری پرووز با بدن باشد، اما این عوارض بسیار نادر است.
اصغری با اشاره به اینکه  کودکان ناشنوای مادرزاد باید به محض اطلاع از وجود مشکل بررسی شوند و در نوبت کاشت حلزون قرار بگیرند، افزود: در افرادی که به طور اکتسابی ناشنوا شده اند باید فاصله ناشنوایی تا کاشت حلزون کوتاه باشد.
وی در پایان اظهار کرد: کاشت حلزون برای همه امکان پذیر نیست و روش درمانی کاشت حلزون از نظر نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفت قابل توجهی داشته است.

 

منبع خبر: ایسنا

93/2/28

ارسال نظر


Scroll to Top