Facebook
instagram
telegram

چشم انداز و رسالت مؤسسه

بسمه تعالی

مؤسسه حمایت از افراد با افت شنوایی در مسیری تلاش می کند که زمینه رشد و کمال مادی و معنوی افراد با افت شنوایی از  بدو تولد تا بلوغ و بزرگسالی به گونه ای در جامعه فراهم گردد که این افراد  همانند افراد  عادی از امکانات برابر برخوردار و بهره مند گردند  و  همراه  با  خانواده  خود  زندگی شاد، مستقل و رضایت مندی  داشته  باشند.

برای پشتیبانی از این  مأموریت  ما متعهد می شویم که:

-  نسبت به اطلاع رسانی در جامعه و مسئولین و فرهنگ سازی اقدامات مؤثری انجام دهیم.

-  نسبت به ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش و پرورش افراد  با  افت شنوایی از مقطع ابتدایی  تا  عالی  در  محیط های عادی  یا  مناسب  اقدام نمائیم.

-  نسبت  به  برآورده شدن  انتظارات منطقی  و  دستیابی  به حقوق  فردی  و  اجتماعی  افراد  با  افت شنوایی  در  کلیه زمینه ها اقدام نمائیم.

-  به عنوان سازمان غیردولتی نمونه در حمایت از افراد  با  افت شنوایی در سطح کشور  و منطقه شناخته شویم.

ارسال نظر


Scroll to Top