Facebook
instagram
telegram

فراخوان عمومی برای تغییر نام موسسه

کاربر گرامی، در صورتی که پیشنهادی برای تغییر نام موسسه دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید در پایین فرم حداکثر 4 مورد نام پیشنهادی خود را ذکر کنید.

لطفا نام خود را وارد نمایید.
روز /ماه/سال
لطفا سال تولد خود را وارد نمایید.لطفا ماه تواد خود را وارد نمایید.لطفا روز تولد خود را وارد نمایید.
لطفا میزان تحصیلات خود را مشخص کنید.
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تلفن یا همراه خود را برای تماس وارد نمایید.
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید.
(*)لطفا نام پیشنهادی برای تغییر نام موسسه را اعلام نمایید.

Scroll to Top