Facebook
instagram
telegram

اهداف و سیاستهای اصلی واحد روابط عمومی

روابط عمومی ، مدیریت ارتباط یک موسسه و همگان هائی است که موسسه با آنها سروکار دارد .

  • معرفی و شناساندن اهداف و خدمات موسسه با بهره گیری از :
  • استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی به روز هم چون اینترنت و نیز روش های تبلیغی هم چون تهیه کلیپ های تبلیغاتی و ...
  • تعامل با رسانه هائی هم چون شبکه های رادیو ئی و تلویزیونی ، مطبوعات ، سایت های اینترنتی ، و نیز خبرنگاران و وبلاگ نویس
  • تعامل با تولیدکنندگان نرم افزارهای چندرسانه ای به منظور استفاده بیشتر از زبان گویای فارسی
  •  شناسائی و تعامل با سایرمجموعه های غیر دولتی فعال در زمینه کم شنوایان ( همراه با ثبت در بانک اطلاعاتی متناسب )
  • شناسائی و  تعامل با کارشناسان ، مربیان ،  متخصصین و مراکز ارانه کننده خدمات مختص کم شنوایان ( همراه با ثبت در بانک اطلاعاتی )
  • جمع آوری تجربیات و خاطرات خانواده/والدین کم شنوا و در صورت امکان خود کم شنوایان ، در قالب مصاحبه ، تشویق به خاطره نویسی و ...

ارسال نظر


Scroll to Top